ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เดือน: กันยายน 2019

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิท …

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ …

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

Add Your Heading Text Hereม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick O …

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ …

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ Read More »

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมห …

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของ ม.วลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย Read More »

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้ …

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University

Add Your ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ …

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University Read More »

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว …

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ Read More »