Walailak Young Ambassador Camp” รุ่น 5 สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ม.6 ค้นหาตัวเองในสำนักวิชาที่ใช่หลักสูตรที่ชอบ สานฝันเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย

 

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 150 คน เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมค้นหาตัวตนในสำนักวิชาและหลักสูตรที่ตัวเองชอบ ก่อนตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

 


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญนักเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้จะทำหน้าที่เป็นยุวฑูตในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”

 

 

กิจกรรมภายในค่าย ประกอบด้วย การพูดคุย “สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนมหาวิทยาลัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 พูดคุย “แนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กิจกรรมการค้นพบตัวเอง “หลักสูตรที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” โดย คณบดี/คณาจารย์ สำนักวิชา-วิทยาลัย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และนานาชาติ การจัดทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ รวมถึงภาษาอังกฤษสำหรับ TCAS และสหกิจศึกษา สู่การปฏิบัติจริง

 

 

 

 

กิจกรรม “รับขวัญสู่ค่าย-ผูกข้อมือ” กิจกรรมเรียนรู้เมืองมหาวิทยาลัย Campus tour การตัดต่อ-ภาพ คลิป ผ่าน Application การประกวดภาพ/คลิปวิดีโอโดนใจในรั้ววลัยลักษณ์ และก่อนการปิดค่ายในครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเข็ม Walailak Young Ambassadors Camp โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นทูตการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง โครงการค่าย “Walailak Young Ambassador Camp” รุ่นที่ 5 มีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ตรัง และจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมรวม 150 คน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร