ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Add Your Heading Text Hereม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน

This is the heading

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ Kick Off Walailak Go Green ” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ