ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

This is the heading

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงาน และสำนักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง และต้นพะยอม บริเวณพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทุกหน่วยงาน สำนักวิชา นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ประมาณ 350 คน ซึ่งมีต้นตะเคียนทอง และพะยอม จำนวนกว่า 400 ต้น