ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เดือน: ตุลาคม 2019

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหาร แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหาร แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 คะแนน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำป …

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561 คะแนน 4.75 อยู่ในระดับดีมาก Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับนางกั้น เชาวพ้อง หรือ โนรากั้น บันเทิงศิลป์ ชาวอำเภอท่าศาลา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) พุทธศักราช 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับนางกั้น เชาวพ้อง …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับนางกั้น เชาวพ้อง หรือ โนรากั้น บันเทิงศิลป์ ชาวอำเภอท่าศาลา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) พุทธศักราช 2561 Read More »

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก.

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงกา …

โครงการวิจัยปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นจาก สวก. Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส” 86.50 คะแนน ระดับ A

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส&#82 …

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับผลประเมิน “คุณธรรม-โปร่งใส” 86.50 คะแนน ระดับ A Read More »

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท (ศาสต …

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร) Read More »

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ …

รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร : มีผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการกว่า 100 เรื่อง Read More »

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศ …

นายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิช …

รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ : การทำวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ Read More »

ชีวิตนักปกครอง : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชีวิตนักปกครอง : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจัง …

ชีวิตนักปกครอง : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »