ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลาด้วย

ประมวลภาพ