ศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019

นายศิรพงศ์ พาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เอกชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาทุน พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายศิรพงศ์ เล่าให้ฟังถึงความสนใจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณว่า เนื่องจากปัจจุบันมีความนิยมเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องนี้สูงมาก แต่มีสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีน้อยมากในประเทศไทย หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า การเรียนด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาเชิงคำนวณ เป็นการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาชีววิทยาที่ลึกซึ้ง ทั้งยังเรียนควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางชีววิทยากับคอมพิวตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาษาซี การเขียนภาษา Python และการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลใหญ่ๆ ของโลก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผ่านชีวสารสนเทศ ทำให้เชื่อว่า จะทำให้ผมมีคุณภาพทางการศึกษาและเป็นสิ่งที่ผมชอบจึงสนใจเลือกเรียนในสำนักวิชานี้

นายศิรพงศ์ เล่าต่อว่า เมื่อเข้ามาสู่สังคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณาจารย์ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณดูแลเอาใจใส่และให้คำปรึกษาดีมาก มีการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเป็นเหมือนครอบครัว ที่ไม่เคยคิดว่าจะอบอุ่นขนาดนี้ ทำให้เราสามารถปรับตัว และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนในสังคมต่างๆ ได้ง่าย ทั้งสังคมกีฬา ดนตรีและการเรียน รวมไปถึงกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ ได้เรียนรู้ถึงการจัดสรรเวลา โดยแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและการทำกิจกรรม โดยได้วางเป้าหมายการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี ว่า ในแต่ละชั้นปีนั้นจะต้องวางแผนทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ เกรดเฉลี่ยจะต้องได้เท่าไร อยากทำอะไร อยากได้อะไร และที่ต้องเน้นอีกอย่างคือ ต้องไม่กดดันตัวเอง ทำทุกอย่างให้เป็นตัวเรา ให้ตัวเราเป็นคนกำหนด ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็ยังมีโอกาสทำอีกในปีถัดไป แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ความพยายามและความอดทน ทำให้ผมภาคภูมิใจกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายศิรพงศ์ ได้พูดถึงสิ่งที่ได้ประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากการเรียนที่วลัยลักษณ์ว่า ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าและได้รับประกาศนียบัตร ในงาน RUCA2017 ได้รับทุนนักศึกษาในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในงาน IBD2019 (International Conference 2019) ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น สาขา Agricultural and Applied genetics ในงาน NGC2019 (National Conference 2019) ทั้งยังได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราและอาหารกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และเชื้อราทะเลกับหน่วยงานศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่สำคัญได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพดีเด่นแห่งปี 2019

เมื่อพูดถึงการทำกิจกรรมที่วลัยลักษณ์ นายศิรพงศ์ เล่าว่า ได้ทำทั้งกิจกรรมของสำนักวิชาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ช่วยติวในรายวิชา BIO ประธาน พสวท. รุ่นที่ 4 ได้ตำแหน่ง “เดือน” และ “Popular Vote” กิจกรรมดาว-เดือน ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง “ขวัญใจกองประกวด” กิจกรรมดาวประดับ เดือนประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเลือกเป็น“กฤษนัยเศวษศิลาคทากร” กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษา เป็นพิธีกร เป็นต้น กิจกรรมเพื่อสังคม เช่นกิจกรรมค่ายรู้รักทะเลสู่โรงเรียน (Sea in mind, Sight in me บ้านกาพระ อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคีและการเป็นผู้นำ แม้ช่วงแรกๆ อาจจะยากหน่อยแต่เมื่อได้เห็นศักยภาพของเพื่อนๆ และวางแผนการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้ทั้งมิตรภาพจากการทำกิจกรรมและได้เรียนรู้การจัดการกับปัญหาและการทำงาน รวมทั้งการจัดสรรเวลา และความรับผิดชอบอีกด้วย

สำหรับแนวทางในการเรียนและการดำเนินชีวิตในฐานะนักศึกษา นายศิรพงศ์ เล่าว่า ยึดถืออยู่ 3 คำ “รู้ ทำ พยายาม” สิ่งแรกคือ “รู้” รู้ว่าเราชอบอะไร ทำอะไรที่มีความสุข การเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด รู้ว่าชอบวิชาชีววิทยา ตั้งแต่มัธยมปลาย รู้ว่าการเรียนอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ตัวเองมีคุณภาพขึ้นมาได้ จึงวางเป้าหมายว่า อยากทำกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควบคู่ไปกับการเรียน โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือ เรียนให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ซี่งเป็นสิ่งที่ต้องพยายามให้มากที่สุด เมื่อเรารู้แล้วก็เริ่ม “ทำ” กัน เมื่อได้ทำ ในสิ่งที่เราชอบ อุปสรรคที่เข้ามาก็แค่ปัญหาเล็กๆ หรือหากเป็นปัญหาใหญ่ก็เป็นเพียงปัญหาที่มีไว้แก้ไข ทำอะไรที่ผิดพลาดก็ได้เรียนรู้และแก้ไขใหม่ เพราะโอกาสมีไว้สำหรับทุกๆคน คำสุดท้าย “พยายาม” ที่จะทำเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ

นายศิรพงศ์ ยังได้ชี้แนะและแนะนำรุ่นน้องรวมถึงน้องนักเรียนทุกคนว่า ขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่ทำแล้วมีความสุขและเป็นตัวของตัวเอง เราไม่จำเป็นที่จะต้องตามสังคมหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพราะความสำเร็จอยู่ในตัวของทุกคน เพียงแต่เราจะเลือกรักษามันไว้หรือทิ้งมันไปเท่านั้นเอง หากท้อไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำกิจกรรมหรืองานอื่นๆ ให้คิดเสมอว่า เหนื่อยก็พัก แล้วผ่อนคลาย เพราะเราควรมีเวลาพัก เพื่อคิดไตร่ตรองและแก้ไขอีกครั้ง ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ เพียงแค่ไม่กดดันตัวเอง และไม่จำเป็นที่จะต้องแข่งกับใคร ให้มองมาที่ตัวเราเอง หากเรากล้าที่จะทำอะไรบางอย่างที่ดีกับตัวเรานั้น ถือว่าได้พยายามทำแล้ว ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ และเราจะมีแรงที่จะก้าวไปยังก้าวต่อๆไป

การทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านกิจกรรม การศึกษาที่มีแผนจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในต่างประเทศ หรือผลงานวิชาการ และการได้สอนสิ่งดีๆ และการสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องได้มีเป้าหมายใหม่ๆ มากขึ้น และสุดท้ายคือการทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองของผมกับสิ่งที่ผมเลือกที่จะทำ การได้รับโอกาสต่างๆ ถือเป็นของขวัญที่มีค่าและทำให้รู้ว่า “การเป็นที่หนึ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่การทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ มีความพยายาม มีความกตัญญู และมีความสามัคคี นั่นแหละล้วนเป็นความสำเร็จที่ดีที่สุดที่ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครทราบแต่ผลที่ได้จะแสดงออกมาเอง” นายศิรพงศ์ พาพันธ์ ได้บอกถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตอนท้ายสมพร อิสรไกรศีล ส่วนสื่อสารองค์กร เรียบเรียง