นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลจากโครงการประกวดการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (ทีม ซีอิ๊วขาว) ประกอบด้วย 1) นางสาวทอฝัน ช่วยชู 2) นายจารุพันธ์ พลไชย 3) นายกานต์ สิทธิฤทธิ์ และ4) นางสาวศศิภักดิ์ ศิริกระจ่าง พร้อมด้วยอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวด “Online VDO Clip” หัวข้อ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” จัดโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับด้านการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ นิสิตนักศึกษา และเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิธีการการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพฯพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นในงาน งานแอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2019 (Adman Awards & Symposium 2019) โดยมีคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณอ่อนอุษา ลําเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เวทีประกวดสื่อโฆษณา Adman Awards & Symposium 2019 นี้เป็นเวทียกย่องและประกาศผลงานของคนทำงานในวงการสื่อโฆษณาระดับประเทศ จึงนับเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านโฆษณา

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์