ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

เตรียม!เนรมิตรสวนสไตล์ฝรั่งเศส ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จากภูมิสถาปัตย์ด้านการจัดสวนที่เป็นมือหนึ่งของประเทศไทย ‘สวนนงนุช พัทยา’

คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานบริหารสวนนงนุช ท่านจะให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสวนของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสนับสนุนต้นไม้และค่าใช้จ่ายในการจัดสวนให้ทั้งหมด จะเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่ท่านออกแบบให้ด้วยตัวท่านเอง

อีกไม่นานคงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไร จากภูมิสถาปัตย์ด้านการจัดสวนคิดว่าคือมือหนึ่งของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์