มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนาม MOU กับ Xi’an Jiaotong University ประเทศจีนศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับ มหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา วินด์แฮม กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยฉพาะการจัดการศึกษาแบบทางไกล การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา การฝึกอบรมครูอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญทางการสอนในรูปแบบใหม่ เป็นต้น

มหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University ก่อตั้งในปี 2439 อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education of China) เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ Beijing Ao Peng Distance Education Center หรือที่รู้จักกันในนาม OPEN EDUTAINMENT เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 90 ในระดับเอเชีย (2019) อันดับที่ 501-600 ของโลก (2019) โดยการจัดอันดับของสถาบัน THE World University Ranking จัดการเรียนการสอนทางด้าน Pharmacy, Nursing, Public Health, Forensic Science, Basic Medicine Science, Science, Aerospace, Marxism Study, Economics and Finance, Chemical Engineer, Mechanical Engineering and Technology, Continuing Education และ Public Policy and Administration และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแก่นักศึกษามากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก