ภูรินทร์ ไชยวรรณ์ เรียนเทคโน’เกษตรที่ม.วลัยลักษณ์ ได้ความรู้ แนวคิดใหม่พร้อมนำประยุกต์ทำการเกษตรในอนาคต

Facebook
Twitter
LinkedIn
สวัสดีครับ ผมชื่อ นายภูรินทร์ ไชยวรรณ์ ชื่อเล่นพิว กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ในครั้งแรกที่มายื่นใบสมัครที่นี่ สิ่งแรกที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจจนถึงในทุกๆวันนี้นั่นคือ บรรยากาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีบรรยากาศที่ร่มรื่น พื้นที่ของมหาลัยมีความกว้างขวาง ไม่อึดอัด มีคุณภาพของอากาศที่ดีเหมาะแก่การเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในวันที่กระผมมาสมัครเรียนยังได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ของหลักสูตรหลายๆท่าน ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าทางมหาวิทยาลัยมีทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับแนวหน้าของประเทศอยู่มากมาย ช่วยให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนที่นี่แก่กระผมได้เป็นอย่างดี


ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมารั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กระผมได้เรียนรู้ในการสร้างแนวคิดใหม่ๆในการนำมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร การศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำการเกษตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรในอนาคตเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอันเนื่องมาจากการทำเกษตรที่ขาดความรู้ การศึกษาศาสตร์ขั้นสูงอีกต่างๆมากมายในการทำการเกษตร มีการลงพื้นที่จริงเพื่อการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง การเรียนของผมที่นี่สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นอย่างมากและเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาทุกคน มีรุ่นพี่ หรือ พี่นักวิทยาศาสตร์คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา และในการเรียนการสอนที่นี่จะเป็นการเรียนการสอนแบบอาคารเรียนรวมซึ่งเราสามารถได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างสำนักวิชา ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติซึ่งกันและกัน ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

สุดท้ายนี้อยากบอกว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ได้เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ได้เจอเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องที่ดี ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีเครื่องมือที่เพียบพร้อม และกระผมหวังว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ จะเป็นหนึ่งในทางเลือกของน้องๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร เพราะที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่คอยตอนรับน้องๆทุกคน มาเป็นครอบครัวเดียวกัน