ประสบการณ์ล้ำค่า สหกิจศึกษาที่เยอรมนี

Facebook
Twitter
LinkedIn

สวัสดีครับ ผม นนทวัฒน์ บุญชัก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สาขาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับโอกาสเดินทางไปสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัย IWR (Interdisciplinary Center for Scientific Computing) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ส่งเสริมการวิจัย และการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การเดินทางไปสหกิจศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษางานวิจัย และนำมาต่อยอดโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อ การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อขายทันที และผลตอบแทนความสะดวกของยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในประเทศไทย ภายใต้แบบจำลองสโทแคสติก

จุดเริ่มต้นของการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ผมเป็นนักศึกษาทุน พสวท.ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีภาคการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ทำสหกิจศึกษา ผมจึงใช้โอกาสนี้ในการไปทำสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ความรู้สึกเมื่อผมได้ทราบ รู้สึกดีใจ และตื่นเต้นมาก รู้สึกว่าตัวเองต้องเตรียมความพร้อม เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษา และบทเรียนให้มากขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านงานวิจัย การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติ การไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังช่วยให้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมากขึ้น

ส่วนของการทำงานวิจัย ปัญหาแรกคือการใช้ภาษาในการสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากเป็นคนเยอรมัน จึงมีสำเนียงการสื่อสารที่ค่อนข้างฟังยาก แต่ท่านพยายามพูดให้ช้าลง เพื่อให้ผมเข้าใจดียิ่งขึ้น และปัญหาด้านเนื้องาน ผมยังต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะมาก แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี จากความช่วยเหลือของอาจารย์ และพี่ๆ คนไทยที่ศึกษาอยู่ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในการไปสหกิจศึกษาต่างประเทศครั้งนี้

การใช้ชีวิตในต่างแดน เหมือน หรือแตกต่างจากเมืองไทยมากเลยครับ ทั้งวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน และการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะภาษาที่คนทั่วไปในท้องถิ่นใช้กัน เป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด มีเพียงบางส่วนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อาหารการกินของคนที่นี่แตกต่างจากบ้านเรามาก ส่วนใหญ่เป็นประเภทแป้ง หรือเนื้อ มื้ออาหารในแต่ละวันของผม ตอนเช้าผมจะเดินไปซื้อขนมปัง และกาแฟที่ร้านสะดวกซื้อ มื้อกลางวันจะออกไปทานกับพี่ๆ คนไทยที่แลป และมื้อเย็น จะทำอาหารรับประทานเอง โดยซื้อของสดได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไป

การเดินทางที่เยอรมันเอง ค่อนข้างสะดวกสบาย ขนส่งมวลชนสามารถตรวจเวลาการเดินรถไปยังสถานีต่างๆ ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น แต่ถ้าเป็นนักศึกษาในมหาลัย หรือคนในพื้นที่เอง จะนิยมการใช้จักรยาน ถ้าต้องไปไหนไกลๆ จะใช้รถยนต์ และมีกฎจราจรที่เข้มงวดมาก

นอกจากทำงาน และใช้ชีวิตในต่างแดนแล้ว ผมมีโอกาสไปเที่ยวเมื่องอื่น เมืองแรกคือเมือง Mannheim มีพี่ๆ คนไทยพาไป เดินทางด้วยรถไฟประมาณ 20 นาที เป็นเมืองที่ไม่ไกลมาก แตกต่างกับเมืองที่ผมอยู่ จะมีปราสาท และสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มากมาย แต่อีกเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับผลจากสงครามโลกมาก่อนหน้านี้ จะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส่วนเมืองที่ 2 Frankfurt เดินทางด้วยรถบัส ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เมืองนี้มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างใหม่กับเก่า ส่วนเมือง Heidelberg เอง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นกัน ผมมีโอกาสไปเดินป่าขึ้นเขาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งวิวด้านบนสวยมากๆ มองไปเห็นถึงเมือง Mannheim

โดยรวมแล้ว การไปสหกิจครั้งนี้ ได้อะไรดีๆ มากกว่าการไปหาความรู้แค่ด้านวิชาการ ทั้งประสบการใช้ชีวิตในต่างแดน และเปิดโลกให้เราเห็นมุมมองอะไรดีๆ มากขึ้นด้วยครับ