มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

Facebook
Twitter
LinkedIn


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 4 ทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปี ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 1) คุณเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาว ส.สุรภา สุขคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2)คุณธีร กิจประสาน หุ้นส่วนผู้จัดการหจก.กิจประสานพัฒนา มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวพัชรพร กลิ่นหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3) นายแพทย์พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวจิตตานันท์ ยอดทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ4) ร.ต.อ.อรรถกวี ขุนพินิจ ประธานกรรมการ บ.ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวณัฏฐธิดา ปานมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ประมวลภาพ