อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษในงานสัมมนาประจำปีของ Open Edutainment ประเทศจีน

Facebook
Twitter
LinkedIn


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ A great vision to a quality of future education : a case study of Walailak University ในงานประชุมสัมมนาประจำปีของ National Center Open & Distance Education หรือ Open Edutainment โดยมี Professor Zhao Min CEO Open Edutainment Mr. Ting Guo Yian ผู้อำนวยการผังเมือง Xiamen คุณ วัลภา จิตสมบูรณ์ รักษาการกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำเมือง Xiamenผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศจีน รวมถึงผู้บริหาร และ บุคลากร ของ Open Edutainment เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ Open Edutainment ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา Online ให้แก่นักศึกษาจีนทั่วประเทศมากว่า 20 ปี ปัจจุบันมีผู้เข้าศึกษาในระบบของ Open Edutainment สูงถึง 20 ล้านคน และเป็นการศึกษาในระดับปริญญาสูงถึงกว่า 400,000 คน ซึ่งการศึกษาระบบเปิดถือเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนเต็มเวลาสามารถพัฒนาความรู้ไปพร้อมกับการทำงาน เชื่อว่า Open Edutainment จะประสบความสำเร็จในการให้การศึกษาระบบ Online มากขึ้นในอนาคตต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวอีกว่า Open Edutainment และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกันในเดือนตุลาคม 2562ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำประสบการณ์จากการให้การศึกษา Online มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาไทย และOpen จะได้มีโอกาสแนะนำนักศึกษาจีนที่สนใจที่จะมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย ที่สำคัญความร่วมมือดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบาย One Belt One Road เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของจีนและไทยให้เข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแผนที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศและมีแผนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศจีนมากขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ยังได้กล่าวถึงโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ความก้าวหน้าในเรื่อง AI จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้น และมีการคาดการณ์กันว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศจีนจะมีความก้าวหน้าทาง AI มากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามAIจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติของโลกโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะร่วมมือกับ Open ในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกของ AI ด้วยสำหรับ “ศูนย์การศึกษาทางไกลOpen” หรือ National Center Open & Distance Education (Open Edutainment) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน มีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการนักเรียนหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของจีนที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางออนไลน์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรตามเงื่อนไขต่างๆจะได้รับใบปริญญาบัตรประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์กิจการนานาชาติ