สื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรม WU Thank you Press จำนวน 27 สื่อ

Facebook
Twitter
LinkedIn


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (WU Thank you Press Nakhon si Thammarat) เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2563 และขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โถงกลาง อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้บอกเล่าผลงานและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ UKPSF 100% ห้องเรียนแบบ Smart Classroom ห้องปฏิบัติการที่เป็น Digital Lab บัณฑิตสามารถพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ และความปลอดภัยของนักศึกษา ฯลฯ ที่สำคัญได้บอกเล่าถึงความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเฟสแรกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์การแพทย์ฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช จัดสวนฝรั่งเศสให้อย่างสวยงาม อีกทั้งได้รับงบประมาณเฟส 2 จำนวน 950 ล้านบาท สำหรับการตกแต่ง งานระบบต่างๆ งานสารสนเทศ และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งปี 2564 จะสามารถเปิดให้บริการได้ จำนวน 120 เตียง

สื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 สื่อ กว่า 40 คน ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ 1) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ช่อง 5 3) โมเดิร์นไนน์ทีวี 4) ไทยรัฐทีวี 5) TNN24 6) NewTV18 สื่อวิทยุ 1) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (สวท.นครศรีธรรมราช) 2) สถานีวิทยุ อสมท. 3) สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4 4) ศูนย์ผลิตรายการและข่าว กองทัพภาค 4 5)รายการครูเชาว์โชว์ 6) สถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 7) ท่าม้าเรดิโอ 8) สถานีวิทยุคิดถึงจังเรดิโอออนไลน์ 9) โมคลานเรดิโอ 10) สำนักข่าวความมั่นคง หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ 1) ไทยรัฐ 2) เดลินิวส์ 3) คมชัดลึก 4) ข่าวสด 5) ทีนิวส์ 6) Work Point 7) 77JooWoo และ Fanpage Facebook 1) Nakhon si Thammarat 2) 123คนดีมีน้ำใจ 3) นครออนไลน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครศรีธรรมราช และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดไปประมวลภาพ