นักศึกษาจากฮ่องกงโพลีเทคนิค ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่ม.วลัยลักษณ์

Facebook
Twitter
LinkedIn
อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ จัดค่ายวิชาการ WUIC Winter School 2020 Global Meets Local @ Nakhon Si Thammarat ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและสังคมของนักศึกษา สร้างบรรยากาศนานาชาติให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Professional and Continuing Education (CPCE), Hong Kong Polytechnic University ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 3 ของฮ่องกง อันดับ 15 ของทั้งโลกในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี อันดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย และอันดับที่ 171 ของมหาวิทยาลัยในโลก จำนวน 17 คน โดยเราได้จัดนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งไทยและต่างชาติของวิทยาลัยนานาชาติทุกคนร่วมต้อนรับ และให้นักศึกษา 6 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดกิจกรรมด้วย

อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือร่วมกันของ CPCE และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถือเป็นกิจกรรมแรกหลังจากมีการลงนามที่เป็นรูปธรรม โดยตลอดทั้ง 4 วัน นักศึกษาและคณาจารย์จากฮ่องกงโพลีเทคนิคซึ่งศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ลงพื้นที่สัมผัสเรียนรู้การท่องเที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย หมู่บ้านคีรีวง เยี่ยมชมสถานประกอบการโรงแรมที่อ.สิชล เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การล่องเรือสัมผัสชมชีวิตริมน้ำปากพนัง สักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์นายหนังสุชาติ ที่สำคัญนักศึกษายังได้เรียนและฝึกการทำอาหารไทย เมนู ต้มยำกุ้ง ผัดไท ผัดกะเพรา และแกงเขียวหวานไก่อีกด้วย

“กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติและนักศึกษาจากฮ่องกงโพลีเทคนิค ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทย รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของนครศรีธรรมราชและรู้จักจังหวัดนี้มากยิ่งขึ้น นักศึกษาหลายคนเคยมาเที่ยวเมืองไทยเพียงแหล่งหลัก เช่น กรุงเทพ พัทยา คราวนี้ได้มีโอกาสมารู้จักนครศรีธรรมราช ที่เขาบอกว่าชอบมาก หลังจากนี้วิทยาลัยนานาชาติและฮ่องกงโพลีเทคนิค จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันและจัดกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสและโลกทัศน์นานาชาติให้กับนักศึกษาที่มาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์มากขึ้นด้วย” อาจารย์ ดร.จิตติมา กล่าวประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

ขอขอบคุณภาพจากวิทยาลัยนานาชาติ