เนชั่น ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่ายแถลงข่าวจัดมวยการกุศล หาทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook
Twitter
LinkedIn


งานแถลงข่าวจัดหาทุนเพื่อโครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ “ศึกศรีธรรมราชา + เกียรติเพชรซูปเปอร์ไฟต์มหากุศล” จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต โดยได้เรียนเชิญ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานจัดหาทุน นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เนชั่นทีวี 22 นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ (เฮียชุ้น เจ้าของศึกมวยเกียรติเพชร) นายพรัญชัย อดิเทพวรพันธ์ (โกเด๊ะ เจ้าของค่ายมวยพรัญชัย) นายสมชาย เทศรุ่งเรือง หัวหน้าคณะค่ายพี.เค.แสนชัย มวยไทยยิม และศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การเจ็บป่วยไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์ และเมื่อพระสงฆ์อาพาธสิ่งที่เป็นข้อจำกัดก็คือ พระธรรมวินัย ที่พระสงฆ์จะต้องสำรวม เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานมูลนิธิศรีธรรมราชา และผู้บริหารเครือเนชั่น จึงได้หารือและได้ข้อสรุปว่า จะจัดมวยการกุศลเพื่อระดมทุนจัดสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ซึ่งผมได้ช่วยประสานในเรื่องโปรโมเตอร์ และโปรโมเตอร์ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การที่เราจะส่งเสริมกีฬาหมัดมวย ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเรา ก็จะไม่เก็บค่าเข้าชม แค่ต้องการให้ประชาชนมาชมเยอะๆ และถึงแม้จะมีผู้ที่ประสงฆ์บริจาคเงินเพื่อการก่อสร้างอยู่บ้างแล้ว ก็จะไม่ปิดกั้นพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมบุญกุศล ซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้การบริจาคจะเกิดขึ้นผ่านทางช่อง เนชั่นทีวี 22 บ้าง วิธีการอื่นๆ บ้าง ซึ่งการบริจาคก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมทั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยเฉพาะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เราเปิดมาแล้ว 13 ปี และมีชื่อเสียงในภาคใต้ สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขนาด 750 เตียง ด้วยงบประมาณ 5,600 ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ และจะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน โดยในปี 2565 จะแล้วเสร็จ 419 เตียง เมื่อรวมกับอาคารสงฆ์อาพาธที่มูลนิธิศรีธรรมราชาจะก่อสร้างอีก 94 เตียง ก็จะสามารถให้บริการได้กว่า 500 เตียง และคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการประมาณปีละกว่า 600,000 คน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวอีกว่า ในปี 2565 มหาวิทยาลัยจะมีความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารศูนย์การแพทย์ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เองและตึกสงฆ์อาพาธ โดยได้จัดพื้นที่สำหรับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ไว้ 405 ไร่ ฉะนั้นการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธจึงไม่มีปัญหาในเรื่องสถานที่ ซึ่งได้จัดพื้นที่ไว้ใกล้ๆ กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของพระสงฆ์ ที่เมื่อทำการตรวจเบื้องต้นเสร็จและรักษากับศูนย์การแพทย์แล้ว ก็จะมาพักฟื้นที่ตึกสงฆ์อาพาธที่มีการดูแลรักษาเป็นสัดเป็นส่วน พี่น้องประชาชนที่มาดูแลสงฆ์อาพาธก็ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ พื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยได้สร้างเป็นสวนวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ ขนาดพื้นที่ 255 ไร่ ออกแบบจัดสวนโดยสวนนงนุช พัทยา และขณะนี้กรมศิลปากรกำลังดำเนินการออกแบบวิหารกลางน้ำสำหรับปฏิบัติธรรม และจะเป็นประโยชน์มากสำหรับพุทธศาสนิกชน เช่น ถ้าพระสงฆ์หายดีจากอาการอาพาธก็อาจจะนิมนต์ท่านไปเทศนาธรรม ซึ่งจะตรงตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิศรีธรรมราชาด้าน นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานมูลนิธิศรีธรรมราชา กล่าวว่า ภาคใต้ยังขาดแคลนสถานพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานพยาบาลสำหรับพระสงฆ์นั้นมีอยู่น้อยมาก พร้อมทั้ง กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ และขอบคุณเครือข่ายพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานฯ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดมวยการกุศลในครั้งนี้

โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ดำเนินการโดย มูลนิธิศรีธรรมราชา ด้วยเล็งเห็นว่า วัดในภาคใต้ จำนวน 2,563 วัด มีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 19,763 รูป แต่ไม่มีโรงพยาบาลสงฆ์รองรับ โดยมีตึกสงฆ์อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุงเพียงแห่งเดียว และมีจำนวน 8 เตียงเท่านั้น สำหรับที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช มีให้บริการ 24 เตียง ทำให้กรณีพระสงฆ์อาพาธ การรักษาต้องใช้วิธีแยกเตียง ทำให้เกิดความไม่สะดวก โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 400 ล้านบาท แบ่งเป็นงบก่อสร้าง 250 ล้านบาท และงบบริหาร 150 ล้านบาท โดยจะมีพิธีวงศิลาฤกษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2567

สำหรับการจัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศึกศรีธรรมราชา + เกียรติเพชรซูปเปอร์ไฟต์มหากุศล” กำหนดจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีมวยชั่วคราว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรี ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาคในบริเวณงาน ขณะที่ผู้ชมถ่ายทอดสด แฟนข่าวชาวเนชั่นทีวี 22 สามารถร่วมบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมูลนิธิศรีธรรมราชา ใบเสร็จการการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร