ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เนื่องในโอกาสการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เนื่องในโอกาสการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(1/2563) โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ รวมถึงพนักงานใหม่เข้าร่วมประมาณ 80 คน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนาพัฒนานวัตกรรม