สุดยอด!! นักศึกษาเทคโนฯเกษตร ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award" (I-New Get Award 2020)

Facebook
Twitter
LinkedIn


นักศึกษาทีมโกรการ์ดโฟร์พลัส สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Get Award 2020) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเกษตรและอาหาร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1.นายเสรีรัตน์ แก้วคง 2.นางสาวปิยะวรรณ เกษรสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนายอัสมาดี มาน๊ะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและหัวหน้าศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร และ ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทโกรการ์ดโฟร์พลัส เป็น 1 ใน 27 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงและเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Get Award 2020) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเกษตรและอาหาร โกรการ์ดโฟร์พลัส เป็นชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยนักศึกษาร่วมกับศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เป็นผลงานที่ต่อยอดจากงานวิจัยเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นชีวภัณฑ์มาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพสูง ในการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืช เพิ่มความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลพืชให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเป็นตัวช่วยสำคัญในการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้คิดค้นรูปแบบที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและพืชแต่ละชนิด ทั้งชีวภัณธ์ในรูปแบบ ผง น้ำ เม็ด และบาธบอม

โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคะแนนที่มาจากยอดไลค์ ยอดแชร์ ทางโซเชียลมีเดีย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร