ชี้แจงกรณีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Facebook
Twitter
LinkedIn


ตามที่ปรากฏข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่า มีนักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประสานไปยังนายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับคำชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รายหนึ่งมาเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลท่าศาลา มีอาการไข้ เจ็บคอ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคทอนซิลอักเสบเป็นหนอง (Exudative Tonsillitis) จากการสอบถามนักศึกษาได้ให้ข้อมูลว่าไม่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น แต่เคยพูดคุยกับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากญี่ปุ่นซึ่งเดินทางถึงประเทศไทยเกิน 14 วัน ซึ่งนักศึกษารายดังกล่าวไม่ได้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แต่อย่างใด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 7552 1333 หรือที่ นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 08 1370 4119

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยและตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้มีมาตรการป้องกันโดยการแยกนักศึกษารายดังกล่าว เพื่อรักษาโรคทอนซิลอักเสบ และเพื่อสังเกตอาการ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกับเพื่อนร่วมห้องของนักศึกษาดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน