ปิดฉากกีฬาสีภายใน“ประดู่เกมส์” บรรยากาศสนุกสนานสุดประทับใจ นักศึกษากว่า 3,000 คนเข้าร่วม

Facebook
Twitter
LinkedIn


องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดมหกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2562 “ประดู่เกมส์” มุ่งเน้นความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2563 และเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกสำนักวิชา รวมถึงบุคคลภายนอกเข้าร่วม กว่า 3,000 คน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีปิดการแข่งขันว่า การแข่งขันกีฬาสีภายในสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ที่ต้องเริ่มตั้งแต่การคิดออกแบบ ฝึกซ้อมอย่างจริงจัง ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การเอาใจเขามาใส่ใจเรา หลายคนเป็นเพื่อนกันแต่ไม่คุ้นเคยกัน การได้ทำกิจกรรมกีฬาสีด้วยกัน ฝึกซ้อมด้วยกัน ทำการแสดงด้วยกัน ทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี ได้รู้จักเพื่อนทั้งในสำนักและต่างสำนักวิชามากขึ้น ที่สำคัญกีฬาเป็นยาวิเศษ สอนให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย

“การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากมุ่งมั่นหาความรู้ในห้องเรียนแล้ว การทำกิจกรรมต่างๆ ก็ถือว่ามีความสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของกีฬา มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาให้กับนักศึกษา โดยมีการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นักศึกษาที่สนใจกีฬาอะไรสามารถเล่นกีฬาได้สมความตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

สำหรับผลการแข่งขันกีฬาประดู่เกมส์ในประเภทต่างๆ เป็น ดังนี้ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชาย ได้แก่ สีเขียว ส่วนทีมหญิง ได้แก่ สีชมพู รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลทีมชาย ได้แก่ สีเหลือง ทีมหญิงได้แก่ สีเขียว รางวัลชนะเลิศกีฬาแบดมินตันทีมผสม ได้แก่ สีน้ำเงิน รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทชายคู่ ประเภทหญิงคู่ และประเภททีมผสม ได้แก่ สีแดง

รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลชาย 9 คน ได้แก่ สีเขียว รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ประเภททีมชาย ได้แก่ สีขาว ประเภททีมหญิงได้แก่ สีเขียว ส่วนผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกีฬา ได้แก่ สีเขียว

รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ สีเขียว รางวัลชนะเลิศการประกวดคฑากรได้แก่ สีเขียว รางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์(เชียร์ลีดเดอร์)และกองเชียร์ ได้แก่ สีชมพูข่าวและภาพโดย นางสาววรฤทัย อุดใหม่และนายอัดดีน ตุลยาพงศ์ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจาก นายธนภัทร เทพจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์