บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

Connect with me

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นายจักรกฤษณ์ สงดำ
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร

  • นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร
Post Views: 201