ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 1. พิธีกรคนแรกของ Walailak Channel
 2. ผู้ประสานงาน Walailak Channel
 3. พิธีกรรายการ WALAILAK MOVING FORWARD(LIVE)
 4. ผู้บรรยายวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. ผู้บรรยายวีดีทัศน์การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 6. ร่วมขบวนถือพานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563
 7. ที่ปรึกษาชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 1. พิธีกร/ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ-โทรทัศน์
 2. ประสานงาน
 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
 2. เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

   

Connect with me

chonchanok.bo@wu.ac.th
0 7567 3726
Fahsaii Chonchanok

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร