บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาว จริยา สุขชื่น

นางสาวจริยา สุขชื่น

Connect with me

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

  • นางสุภาณี เพชรานันท์
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ส่วนสื่อสารองค์กร
  • นางเจนจิรา พุมดวง
    พนักงานธุรการ
    ส่วนสื่อสารองค์กร

Post Views: 234