ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชลธิชา ปานแก้ว

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557-2559
สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บธ.ม.
Master of Business Administration. M.B.A. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี พ.ศ.2552-2556
สำเร็จการศึกษา สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

การทำงาน

ปี พ.ศ.2554
สหกิจศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2556-2558 
นักสื่อสารมวลชน สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวรายการข่าวท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินรายการรอบรู้ถิ่นไทย รายการรอบภูมิภาค
รายการคุยสบายสไตล์ สาว สาว สาว
และพิธีการภาคสนามเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ

ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์

 • จัดทำข่าว+ภาพประกอบข่าว เผยแพร่ทางสื่อมวลชนระดับประเทศและภูมิภาค
 • สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สื่อโซเชียลมีเดีย วิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราชและหาดใหญ่
 • สร้างเครือข่ายกลุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง Facebook/Line กว่า 30 กลุ่ม
 • ผู้ดำเนินรายการและประสานงานรายการวิทยุนานาสาระ ออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือ สวท.14 จังหวัดสถานีภาคใต้และ สวศ.กรุงเทพฯและปริมณฑล และเพิ่มช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook (Live) เพจรายการนานาสาระ ม.วลัยลักษณ์
 • ผู้ดำเนินรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช ทางช่องดาวเทียม 261 ,ช่อง 238 ทั่วภาคใต้ ,ทางSouth TV ช่อง 269 และทางสถานี มีดีทีวีช่อง 9HI Cable TV นครศรีธรรมราช
 • ผู้ประสานงานและเรียบเรียงข้อมูล งาน infographic นานาสาระน่ารู้ ม.วลัยลักษณ์
 • จัดทำวารสารข่าวดิจิทัลประจำสัปดาห์ Walailak Weekly
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ MC Radio ช่วง insight Walailak
 • ผู้ประสานงานการลงสปอตโฆษณางาน Walailak Expo 2017 ทางช่องอมรินทร์ทีวี ,New)TV,ไทยรัฐทีวี, สปริงส์นิวส์ ,NBTและมีดีทีวี
 • ผู้จัดทำและประสานงานการลงโฆษณาสปอตการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางวิทยุกระจายเสียง อสมท.กรุงเทพฯและนครศรีธรรมราช
 • ผู้ดำเนินรายการคนแรกในรายการ @Walailak และรายการ Walailak Moving Forward ทาง Walailak Channel  สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้รับผิดชอบจัดทำสารวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ.2559-2562
 1. การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเขียนคอนเทนต์ในสื่อดิจิทัล
 2. ผู้ดำเนินรายการวิทยุ/โทรทัศน์
 3. พิธีกรกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
 4. อดีตนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่ง WU Band
« 1 ของ 3 »

Connect with me

chonthicha.pa@wu.ac.th
0 7567 3748
Pleng Pankaew

บุคคลที่ทำงานลักษณะเดียวกัน

 • นายธีรพงศ์ หนูปลอด
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร
 • 3. นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ส่วนสื่อสารองค์กร