ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

Facebook
Twitter
LinkedIn
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/  ใน 39 หลักสูตร จำนวน 2,613 คน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 24 มกราคม 2564