ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเปิดรพ.สนาม ขนาด100เตียง รองรับผู้ป่วยโควิดพื้นที่นครศรีฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

 

 

ม.วลัยลักษณ์ ขานรับนโยบาย จ.นครศรีฯและ กระทรวง อว. ตั้งรพ.สนาม ขนาด 100 เตียง พร้อมเปิดให้บริการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.’64 เป็นต้นไป

          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์  เมื่อวันที่ 3 พฤกษภาคม 2564 ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว. ที่ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีขนาด100 เตียง

            โดยในวันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มาร่วมกันตรวจสอบความพร้อมทั้งหมด ในส่วนของสถานที่มีความพร้อมเป็นอย่างมาก มีความเหมาะสมเป็นห้องโถงใหญ่ ระบายอากาศได้ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ส่วนความพร้อมในระบบและบุคลากรในด้านต่างๆได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลท่าศาลาถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการส่งผู้ป่วย ซึ่งได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยที่ใกล้หายดีแล้ว มารักษาฟื้นฟูต่อที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดส่งผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม2564 เป็นต้นไป

          “ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ อาทิ บริษัท SCG บริจาคเตียงกระดาษ พี่น้องประชาชนบริจาคพัดลม ข้าวสาร อาหาร น้ำดื่มและเครื่องใช้ต่าง ๆ และขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญมีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 น้อยที่สุด แม้ทางมหาวิทยาลัยจะมีความพร้อมของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19ไว้แล้วก็ตาม” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

 

 

 

 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร