ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นแท่นอันดับ 4 ของประเทศไทย Nature Index 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นแท่นอันดับ 4 ของประเทศไทย Nature Index 2021

Nature Index ได้เผยแพร่อันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่างๆ ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก ที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index สำหรับรอบปี ช่วง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยหากดูภาพรวมครอบคลุมทั้งในด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน อันดับ 4 ของประเทศไทย (จากเดิมอยู่อันดับ 6 ขยับขึ้นมา 2 อันดับX เป็นรองเพียงแค่ VISTEC, จุฬาลงกรณ์ และ ม.มหิดลเท่านั้น

ทั้งนี้หากดูเฉพาะด้าน Physical Sciences ม.วลัยลักษณ์อยู่ในอันดับที่ 3 และด้าน Chemistry อยู่อันดับ 8 ของประเทศไทย

www.natureindex.com