ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม “เพิ่มความน่าสนใจให้ข้อมูล ด้วย Infographic” ครั้งที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn

ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเพิ่มความน่าสนใจให้ข้อมูล ด้วย Infographic ในวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ อาคารเทคโนโลยีดิจิทัลสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDBpfM9YMGkvLQq6CtLjNrwYonXbfMj688HIw4NWud24m8Zw/viewform