ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม “เพิ่มความน่าสนใจให้ข้อมูล ด้วย Infographic” ครั้งที่ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn

ตามที่ส่วนสื่อสารองค์กร ได้เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรม “เพิ่มความน่าสนใจให้ข้อมูลด้วย Infographic”

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม รายละเอียดตามลิงก์ https://drive.google.com/file/d/13OKq8CpPOhpM-MwZrjwIMZJuXRm3iv8P/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม “เพิ่มความน่าสนใจให้ข้อมูล ด้วย Infographic” ครั้งที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 76326 นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว ผู้ประสานงานโครงการ