ได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศ

 

ได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม U2T Hackathon 2021 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”  เพื่อเฟ้นหา 5 สุดยอดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลภาคใต้ตอนบน โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 22 ทีม ที่ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์​ ดร.สมบัติ​ ธำรงธัญวงศ์​ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว่า U2T เป็นโครงการที่สร้างอนาคตให้กับ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับ นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ และประชาชน 60,000 คน ในทั่วประเทศ ซึ่งที่รัฐบาล โดย กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จ้างงาน เป็นเวลา 1 ปี เพื่อนำความรู้ลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตจะมีการต่อยอดโครงการ สู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง กล่าวว่า กิจกรรม U2T แฮกกาธอน 2021เป็นกิจกรรมภายใต้   “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่มีโจทย์ หรือความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ภายใต้โจทย์แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ในประเด็นการพัฒนา 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน ศิลปะและวัฒนธรรม

ได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศ

 ได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศ

“ครั้งนี้เป็นการแข่งขันในระดับภาคใต้ตอนบน รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 241 ตำบล ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับหน้าที่จัดการแข่งขัน มีทีมสมัครเข้าร่วมโครงการ 64 ทีม และได้คัดเลือกเหลือ 22 ทีมในครั้งนี้ เพื่อแข่งขันเฟ้นหาสุดยอด 5 ทีม ได้แข่งในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ กล่าว

ผลการแข่งขันปรากฎว่า 5 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันต่อในระดับประเทศมีดังนี้

1. ทีม Happy Guava ตำบลป่าระกำ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ทีมอาบอรุณ ตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.ทีม The seeker ตำบลนาเคียน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4. ทีมตลิ่งงาม ตำบลตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และ 5.ทีม Supra Coconut ตำบลลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศ ได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศได้แล้ว! 5ทีมแชมป์ U2T แฮกกะธอน ตัวแทนภาคใต้ตอนบน ร่วมแข่งขันระดับประเทศ

ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์