ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สโมสร MH ปักษ์ใต้ ร่วมปั้นนักศึกษาสู่นักฟุตบอลอาชีพ

ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สโมสร MH ปักษ์ใต้ ร่วมปั้นนักศึกษาสู่นักฟุตบอลอาชีพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สโมสร MH ปักษ์ใต้ ร่วมลงนามเอ็มโอยู เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปั้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าสู่เวทีฟุตบอลอาชีพ และใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสนามฝึกซ้อม

วันนี้ (3 ส.ค.2564) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายมลฑล ณ นคร ประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มเอชคอน สุราษฯ ซิตี้ (MH ปักษ์ใต้)  ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สโมสรฟุตบอล MH ปักษ์ใต้ เพื่อสนับสนุนนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีประสบการณ์ทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขันร่วมกับสโมสรฟุตบอลระดับอาชีพ และ ม.วลัยลักษณ์จะให้การสนับสนุนสนามฟุตบอลและสนามกีฬาอื่นๆเป็นสนามฝึกซ้อม โดยมี นายใหญ่ นิลวงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสร MH ปักษ์ใต้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางคณะผู้บริหาร บุคลากร นักฟุตบอลทีม MH ปักษ์ใต้และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาสนามกีฬาทุกประเภทให้มีมาตรฐานระดับสากลสามารถใช้แข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติได้ และในอนาคตมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเชิงเดี่ยวในระดับมหาวิทยาลัยด้วย และการสนับสนุนทางวิชาการมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา ซึ่งอุตสาหกรรมกีฬาและการออกกำลังกายของประเทศไทยจะเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต

นายมลฑล ณ นคร ด้าน นายมลฑล ณ นคร กล่าวว่า สโมสร MH ปักษ์ใต้ เป็นการรวมทีมกันของสโมสรภาคใต้อย่าง MH นครศรี เอฟซี และ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท My Home Development ซึ่งตนในฐานะประธานบริหารและในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเป้าหมายและความตั้งใจที่จะพัฒนาทีมฟุตบอลร่วมกับมหาวิทยาลัย จึงได้ตั้งทีมสโมสรฟุตบอล เพื่อสนับสนุนกีฬาฟุตบอลภาคใต้และเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีประสบการณ์ในการแข่งขันร่วมกับสโมสรฟุตบอลระดับอาชีพ ซึ่งปัจจุบันทางสโมสรมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสำนักวิขาสาธารณสุขศาสตร์  เป็นกำลังสำคัญของทีมอยู่แล้วและภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทางสโมสรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ร่วมกันสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอลทั้งชายและหญิงต่อไป

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนสนามฝึกซ้อม สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ซาวน่า และอื่นๆเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของสโมสร MH ปักษ์ใต้ตลอดฤดูกาลแข่งขัน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรโควตาทุนการศึกษาผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย โดยจะร่วมมือกับสโมสรคัดเลือกนักฟุตบอลหญิงของสโมสร MH ปักษ์ใต้ ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาทีมฟุตบอลหญิงของมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและกีฬาอื่นๆโดยมีเป้าหมายให้ได้เหรียญรางวัลภายในระยะเวลา 3 ปี  ซึ่งสโมสรจะรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของทีมฟุตบอลให้กับมหาวิทยาลัยทั้งฟุตบอลหญิงและชาย เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันทุกระดับ โดยจะจัดให้มีโค้ชและทีมสต๊าฟโค้ชของสโมสรทำการฝึกซ้อมตามระบบฟุตบอลอาชีพต่อไป

ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สโมสร MH ปักษ์ใต้ ร่วมปั้นนักศึกษาสู่นักฟุตบอลอาชีพม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สโมสร MH ปักษ์ใต้ ร่วมปั้นนักศึกษาสู่นักฟุตบอลอาชีพ

ข่าวโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
ภาพโดย นายธีระพงศ์ หนูปลอด
ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์