ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อยากให้หน่วยงาน “ปัง” ฟังทางนี้กับ Digital Branding

Facebook
Twitter
LinkedIn
กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร Digital Branding

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ตามแผนงานโครงการ Walailak Knowledge Sharing เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับหน่วยงานภายนอก ภายใต้หัวข้อ : การสร้างแบรนด์องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบุคคล จากแนวคิดสู่การปฏิบัติบนโลกดิจิทัล

          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live : Walailak Channel

          กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อยากให้หน่วยงาน “ปัง” ฟังทางนี้กับ Digital Branding ในครั้งนี้มีอาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์” อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม บรรยายในหัวข้อ “การตลาดดิจิทัล เทรนด์และช่องทางการสื่อสาร” และ อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “เว็บไซต์และ SEM”

Post Views: 26