ทีมงาน Walailak Channel ยกกองถ่ายรายการ Walailak Global พาไปชมหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ของโลก

Facebook
Twitter
LinkedIn
ทีมงาน Walailak Channel ยกกองถ่ายรายการ Walailak Global พาไปชมหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ของโลก

          ทีมงาน Walailak Channel ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกกองถ่ายลงพื้นที่โรงเรือน Nephenthes ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมสายพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกว่า 20 สายพันธ์  ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ เพื่อบันทึกรายการ Walailak Global ตอน “วลัยลักษณ์ค้นพบหม้อข้าวหม้อแกงชนิดใหม่ของโลก” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์  สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผู้ร่วมรายการ และนางสาว สุกิจตา ยะมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการเป็นภาษาอังกฤษตลอดรายการ เพื่อให้นักศึกษาได้นำทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำงานจริงในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแปลข่าวภาษาอังกฤษ การทำ Subtitle รายการภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการ เป็นต้น

          ทั้งนี้รายการ Walailak Global เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการ ข่าวสารและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอสู่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลก ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมรายการ Walailak Global ตอน วลัยลักษณ์ค้นพบหม้อข้าวหม้อแกงชนิดใหม่ของโลก ได้ทาง Website/Facebook : Walailak Channel สื่อโทรทัศน์และวิทยุบนอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ในเร็วๆนี้

Walailak Global พาไปชมหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ของโลก

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับสื่อมวลชนส่วนกลาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเอ็มโอยูเตรียมเปิดศึกตะกร้อ”เยาวชน ฮอนด้า ยูเนี่ยน คัพ” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี