ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian’65 เตรียมตัวให้พร้อม”

Facebook
Twitter
LinkedIn
ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walailak TCAS 65

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian’65 เตรียมตัวให้พร้อม” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ได้รับทราบและเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเรียนรู้ “ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน จาก 60 จังหวัด ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live : Walailak Channel และได้รับความร่วมมือถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Live: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีฯ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครศรีฯ (สวท.) ไปด้วยพร้อมกัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียนรู้ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565”อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษในห้วข้อ “เรียนรู้ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”