นายอมรชัย คุ้มรุ่งเรือง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร