Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

Facebook
Twitter
LinkedIn

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมผลิตรายการทาง Walailak Channel ส่วนสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศ ทางธรรมชาติและความสวยงามของสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในอุทยาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ บริเวณป้ายทางเข้าด้านหน้า เส้นทางศึกษาธรรมชาติ คาโนปี้ วอร์คเวย์ สวนสมุนไพร ลานกางเต้นท์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นภาพ insert ในรายการ Walailak Moving forward และเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมธรรมชาติภายในพื้นที่ โดยมีบริการนำชมพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ด้วยรถไฟฟ้า พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการลานกางเต็นท์ บริการบ้านโบท่าโฮม ที่พักมาตรฐาน SHA ค่ายบริการวิชาการ เป็นต้นผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7547-6104-5 หรือ https://botany.wu.ac.th/

ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติประกอบรายการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติประกอบรายการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติประกอบรายการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติประกอบรายการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติประกอบรายการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติประกอบรายการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทีมงาน Walailak Channel ลงพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ เก็บภาพความสวยงามทางธรรมชาติประกอบรายการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์