ม.วลัยลักษณ์ จับมือ Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดฯ เซ็นเอ็มโอยู มุ่งพัฒนาวิชาการร่วมกัน

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO  อธิการบดี Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) เพื่อพัฒนางานวิชาการต่างๆของทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณไปยัง นาย นายแฟคลี สุไลมาน กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน ประเทศอินโดนีเซียมามากกว่า 5 ปี  พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จะร่วมกันพัฒนาทางด้านการวิจัย วิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และในอนาคตคงจะมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา โดยมีนักศึกษาของอินโดนีเซียมาศึกษาที่ม.วลัยลักษณ์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และในอนาคตคาดว่าจะมีนักศึกษาไทยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียมากยิ่งขึ้นด้วย” ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าว

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดฯ เซ็นเอ็มโอยูออนไลน์ผ่าน Zoom มุ่งพัฒนาวิชาการร่วมกัน
ม.วลัยลักษณ์ จับมือ Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดฯ เซ็นเอ็มโอยูออนไลน์ผ่าน Zoom มุ่งพัฒนาวิชาการร่วมกัน

ทั้งนี้ข้อตกลงความมือดังกล่าว สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ริเริ่มกิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้กับนักศึกษา UNY จำนวน 34 คน ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นเวลา 1 เดือนช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564 จากนั้นจึงนำมาซึ่งการลงนาม MOU และจะมีการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ร่วมกัน อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมต่างๆ และการจัดประชุมในลักษณะ International Conference  อีกด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัย Universitas Negeri Yogyakarta ก่อตั้งขึ้นในปี 1964 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซียในด้าน Educational Sciences and Teacher Education, Faculty of Education, จัดการเรียนการสอนใน 7 คณะ 1 Graduate School ประกอบด้วย Faculty of Education, Faculty of Languages and Arts, Faculty of Mathematics and Science, Faculty of Social Science, Faculty of Engineering, Faculty of Sport Science, and Faculty of Economics. ทางด้านการวิจัยนั้น นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 1,131 Research studies และ 9 research studies ได้รับ intellectual property right ในปี 2012  โดย 7 แห่งอยู่ในระดับประเทศ อีก 2 แห่งอยู่ในระดับนานาชาติ ทางด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้น UNY ได้รับการจัดอันดับโดย QS Asia Rankings ในปี 2021  ที่ 501-550 และมีสถานะในปี 2022 เป็น Reporter โดยการจัดอันดับของ THE World University Rankings, สำหรับ THE Impact Rankings นั้น อยู่ที่อันดับ 1001+ ในปี 2021