เกียรติ์ประวัติ ม.วลัยลักษณ์สู่อันดับ 551-600 ของเอเชีย โดย QS Asia University Rankings 2022