โควทคำผู้บริหาร: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ กล่าวระหว่างการเข้ารับรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021”