ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าร่วมงานแถลงข่าวและร่วมสังเกตการณ์ทำข่าวพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แถลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งมีสื่อมวลชนที่เข้าร่วมจำนวน 9 คน ดังนี้ คุณทัดทรวง บุญธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช (สวท.นครศรีฯ) ,คุณสมันญา ทมธิแสง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ (สวท. นครศรีฯ) คุณณัฐกฤษณ์ หมัดจุโกบและคุณธเนศ ปราณสุข จากเพจ Nakhon Si Thammarat  ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ในฐานะสื่ออิสระ,คุณสิวะ พันธภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เสรีราษฏร์ ,คุณกาญจนา ประดู่และคุณณรงค์ ธีระกุล จากช่องมีดีทีวีและเพจนครออนไลน์,คุณธีรศักดิ์ อักษรกูล สำนักข่าวความมั่นคงออนไลน์

โอกาสเดียวกันนี้สื่อมวลชนและผู้ร่วมงานเข้าร่วมพิธีเปิดฯโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Walailak Channel โดยทีมงานฝ่ายผลิตสื่อฯ ส่วนสื่อสารองค์กร จากนั้นตัวแทนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ นำสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานใหญ่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ