นายสรพงศ์ ทินกร ผู้ปกครองนายปิยะพล ทินกร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี