ทีมข่าวส่วนสื่อสารองค์กร สัมภาษณ์เจ้าพ่อปู้ม้า มวล. ในโอกาสคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ

          ทีมงานฝ่ายข่าวและนักศึกษาสหกิจศึกษา ส่วนสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรสักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ในโอกาสคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลรองชนะเลิศ  จากการประกวดธนาคารปูม้าระดับประเทศ ในงาน Thailand Research Expo 2021 ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 1.6 แสนบาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  ณ ห้องผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งถือเป็นผลงานและรางวัลระดับชาติที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในหลายมิติ โดยทีมข่าวได้จัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยและส่งให้สื่อมวลชนในระดับประเทศ โดยได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง แล้วกว่า 10 ครั้ง

ทีมข่าว ส่วนสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าพ่อปู้ม้า มวล.  ทีมข่าว ส่วนสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าพ่อปู้ม้า มวล.