ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก NBT นครศรีธรรมราช

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับนาย อนุชา นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช (NBT) พร้อมด้วยทีมผู้สื่อข่าวและนายช่างเทคนิค ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและส่ง นางสาวจินตนา สุดสอาด นักสื่อสารมวลชน NBT มาร่วมปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและดำเนินรายการทาง Walailak Channel ซึ่งเป็น สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต ของ มวล. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นาย อนุชา นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NBT ได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้กับพนักงานใหม่ของส่วนสื่อสารองค์กร มวล. ได้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่อย่างมีความสุข เรียนรุ้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่ อีกทั้งฝากฝังทีมงานจาก มวล.ดูแล แนะนำด้านการทำงานและใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับพนักงานใหม่พร้อมมอบปฏิทินของที่ระลึกให้แก่ทีมงาน NBT  จากนั้นทีมงาน Walailak Channel ได้นำผู้บริหารและทีมงาน NBT ชมภายในห้องปฏิบัติงานในส่วนห้องตัดต่อ ออฟฟิสและพื้นที่เตรียมการก่อสร้างสตูดิโอของ Walailak Channel ภายในส่วนสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก NBT นครศรีธรรมราช ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจาก NBT นครศรีธรรมราช