พญ.ฑิฆัมภร ชายะสิทธางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์