วรวิทย์ (อาซิป) โอสถาน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 สำนักวิชาศิลปศาสตร์