ส่วนสื่อสารองค์กร นำคณะประชาชนผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

คณะเยี่ยมชม

บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย คุณสุภาณี เพชรานันท์ รักษาการแทนหัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นำคณะผู้มาเยือนจากกรุงเทพฯและครอบครัวชาวต่างชาติจากประเทศอังกฤษ นั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมอุทยานพฤษศาสตร์และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างการรับรู้ในความสวยงามของทัศนียภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

โดมกระบองเพชร

โดมกระบองเพชร