สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรม Live PHOTO in Walailak ครั้งที่ 2 เสริมทักษะการถ่ายภาพให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

กิจกรรม Live PHOTO in Walailak ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวต้อนรับและขอบคุณอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 30 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรม Live PHOTO in Walailak #2 นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมเในการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยการบันทึกภาพความสวยงามในมหาวิทยาลัยร่วมกัน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นแผนงานการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เรียนรู้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนพูดคุย และรับฟัง “เทคนิคเคล็ดไม่ (ลับ) การถ่ายภาพแบบมินิมอล  เรียบง่ายแต่โดนใจ ด้วยมือถือคู่กาย และการตกแต่งภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ โดยนายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บริการการศึกษา ช่างภาพรุ่นใหม่ อารมณ์ดี โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ผ่าน Zoom Meeting   และลงพื้นที่ถ่ายภาพ “อาคารสีสวย คนมีสีสัน”

จากนั้นได้ร่วมชมภาพเด่นของแต่ละคนพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  เพื่อคัดเลือกภาพสวยเข้าคลังภาพของมหาวิทยาลัย และเพื่อนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ และจัดแสดงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป