นายพานทองแท้ เชาวลิต
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สำนักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์