วิรัลฐิตา รักษ์ศรีทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์